Чалууга өтүнүч

    Төмөнкү маалыматтарды толтуруңуз, өзүбүз чалып, суроолоруңузга жооп беребиз

    Please prove you are human by selecting the truck.

    “Элдик турак-жай компаниясы” турак жай-сактык кредиттик компаниясы” ААК ачык жана айкындуулук принциптеринин негизинде иш жүргүзөт.
    «Финансылык отчеттуулук» бөлүмүндө «Элдик турак-жай компаниясы «ТЖСКК» ААКнун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык негизги финансылык көрсөткүчтөрүнүн маалыматы көрсөтүлгөн.