Чалууга өтүнүч

  Төмөнкү маалыматтарды толтуруңуз, өзүбүз чалып, суроолоруңузга жооп беребиз

  Please prove you are human by selecting the cup.

  Аманат топтоо эсептегичи

  Шарттары

  Турак жайдын божомолдуу баасы
  Аманат ачкандагы алгачкы төлөмдүн суммасы
  Ай-сайын толуктоочу төлөмдүн суммасы
  Аманаттын мөөнөтү (ай)
  Аманатты ачуунун болжолдуу күнү

  Эсептөөнүн жыйынтыгы

  Топтолгон каражаттын жана чегерилген пайыздын суммасы:
  0сом
  Чегерилген пайыздын суммасы:
  0сом
  Топтолгон акчалардын минималдуу керектүү өлчөмү:
  0сом
  Аманатты ай-сайын толуктоо төлөмүнүн сунушталган суммасы:
  0сом
  Аманатка чегерилүүчү сый акынын пайыздык чени:
  3%
  Аманатка чегерилүүчү сый акынын эффективдүү пайыздык чени:
  3.04%
  Жабуу
  Толуктоо күнү Ай сайын төлөм Топтоо Айлык төлөм Пайыздар чегерилген