Чалууга өтүнүч

  Төмөнкү маалыматтарды толтуруңуз, өзүбүз чалып, суроолоруңузга жооп беребиз

  Please prove you are human by selecting the cup.

  Эгерде сизде суроолор, сунуштар, даттануулар болсо, же Компаниянын кызматтары тууралуу көбүрөөк билгиңиз келсе, жогоруда көрсөтүлгөн байланыш каналдары аркылуу Компанияга кайрылыңыз, же бул форма аркылуу кайрылуунун текстин жазсаңыз болот:

   Please prove you are human by selecting the cup.

   КАРДАРЛАРДЫН КАЙРЫЛУУЛАРЫН КАРАП ЧЫГУУ ТАРТИБИ​

   1. Кардарлардын кайрылуулары милдеттүү түрдѳ каралып чыгууга тийиш.
   2. Компания кайрылууларды кыргыз, же орус тилдеринде оозеки жана жазуу жүзүндѳ, электрондук түрдѳ кабыл алат.
    Аларды карап чыгуунун максималдуу мѳѳнѳтү – 30 календардык күн.
   3. Анонимдүү түрдѳ келип түшкѳн кайрылуулар карап чыгууга жана изилдѳѳгѳ жатат, бирок компания аларга жооп берүүгѳ милдеттүү эмес.
   4. Кардар компанияга тѳмѳнкү жолдор менен кайрыла алат:
    • компаниянын кеңсесине ѳзү келүү;
    • почта аркылуу – компаниянын почта дарегине кат жѳнѳтүү;
    • компаниянын расмий сайтындагы «Байланыш даректерибиз» бѳлүмүнѳн;
    • компаниянын кеңсесинде жайгашкан «даттануулар менен сунуштар» дептерине жазуу;
    • кеңсебизде жайгашкан стендде жана компаниянын сайтында номери жазылган телефондорго чалуу